Αναβαθμίζοντας την Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα και Διεθνώς

Αναβαθμίζοντας την Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα και Διεθνώς

Το πρώτο εγκριμένο στοχευόμενο σχολείο «Στρατηγικής Διοίκησης» της Ασφάλειας, που παρέχεται και σε ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, είναι γεγονός

Του Σπύρου Κυριακάκη

Ερευνητή Security Management,

Διδάσκοντος ΠΚΕΕΥΕ, Συγγραφέα

Το 5ο Security Project με τίτλο «Η Ώρα της Ασφάλειας με Εξωστρέφεια και Επαγγελματισμό» που διοργανώθηκε με επιτυχία στις 26 & 27 Μαΐου, περιελάμβανε και την Ενότητα «Το Security Management ως Πυλώνας Αντιμετώπισης των Σύγχρονων Απειλών. Απαιτήσεις, Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές».

Η ενσωμάτωση της ενότητας αυτής, στο Security Project, είχε ένα απίστευτο χρονισμό και μάλιστα θα λέγαμε μιας εκδήλωσης με μεγαλοπρέπεια, της αρχής της «αυθόρμητης τάξης» (που είναι αποτέλεσμα δράσης και όχι σχεδιασμού).

  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι τελικές προετοιμασίες του Συνεδρίου, συνέπεσαν ακριβώς, με την έγκριση του Προγράμματος «Security Strategic Command Course in Situational Prevention», που θα διεξαχθεί στο Πολυεθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)- Κιλκίς «Στρατόπεδο Παπαθεοφίλου» (Προς τιμήν του αξιωματικού Στέφανου Παπαθεοφίλου, που έπεσε στη μεγάλη μάχη του Κιλκίς/19-21 Ιουνίου 1913). Είναι το πρώτο εγκριμένο στοχευόμενο σχολείο «Στρατηγικής Διοίκησης» της Ασφάλειας, που παρέχεται και σε ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, από Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και ΓΕΕΘΑ.

Αντικειμενικός σκοπός, η προετοιμασία στελεχών για αποτελεσματική διοίκηση έργων, εξατομικευμένης προστασίας. Προσανατολισμός, η αποτελεσματική υλοποίηση της ευρύτερης έννοιας «surety» (εξατομικευμένης ασφάλειας) προσώπων και υποδομών, με αναγνώριση των πρώιμων σημείων οποιουδήποτε κινδύνου, οπουδήποτε μεγέθους και την άμεση ανταπόκριση σε σύναλμα με τις Αρχές.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το ΓΕΣ και το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να λειτουργήσει και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, Ε.Ε. ΝΑΤΟ & OSCE. Επιπλέον, θα λειτουργήσει πιστοποιημένα (και έχει ήδη εγκριθεί και πιστοποιηθεί το περιεχόμενο του προγράμματος, ως πρωτοποριακού) από Διεθνή κατάλληλο Οργανισμό Πιστοποιήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που διαθέτει ισχυρό ιστορικό τέτοιων δραστηριοτήτων, πλανητικά.

  

 

Υπήρξε όμως και ένας άλλος χρονισμός. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, προήλθε από τη συντονισμένη δράση του εισηγητή, των συμμετεχόντων και εγκριθέντων εκπαιδευτών, των υπευθύνων αξιωματικών και της Διοίκησης του ΠΚΕΕΥΕ, των ειδικών της επιτυχίας της πιστοποίησης σε Κύπρο και Λονδίνο αλλά και της Ηγεσίας ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ. Όλοι, οι προαναφερόμενοι αφενός ανταποκρίθηκαν αστραπιαία (και με τη στρατιωτική έννοια,) στην αντίληψη της νέας θεωρίας της ασφάλειας, ως εναλλακτικής στην παλιά ρεαλιστική θεωρία της ασφάλειας των κρατών, (Θεωρία Securite humaine et responasabilite de protégé/ Securite humaine.Theorie et Practique/s). Η θεωρία αυτή έχει πηγάσει από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Πέραν των άλλων, οι προαναφερόμενοι, πέτυχαν επίσης, στο να συντονιστούν με το πλαίσιο της «εξωστρέφειας» του ΝΑΤΟ, χωρίς να παραβιαστεί και ο ορίζοντας εξωστρέφειας του ΓΕΕΘΑ.

Δυο Βασικές Αρχές

Το συγκεκριμένο σχολείο όμως είχε ως ελατήριο αιτία, δύο αρχές που ανάγουν το Security Management σε Security Engineering και σε προέκταση της επιστήμης του Management. Πρόκειται για τις αρχές της επιστημονικής προσέγγισης του Du Preez ότι, τα καθήκοντα security managing, που πηγάζουν από τη θεωρία του Security Management, μπορούν να θεωρούνται ως συντηρητικά, πλην όμως έχουν μία δυναμικότητα πρωτοπορίας.

Η δεύτερη αρχή που προέρχεται από τον κανόνα “KAIZEN” αφορά στη διαρκή και αποδεδειγμένα προβολή αυξανόμενης αξίας. Οι δύο αρχές, λειτούργησαν ώστε το συγκεκριμένο σχολείο να δομηθεί με τη δυναμική της σταθερής επαναδόμησης της εμπειρίας των στελεχών ασφαλείας και ως ένα «test» αλήθειας, της εμπειρίας τους, σύμφωνα με τον Dewey.

Η δημιουργία έγινε επί διοικήσεως του ΠΚΕΕΥΕ, Συνταγματάρχη Κου Ι. Μποζίνη και διευθυντού ακαδημαϊκών προγραμμάτων Αντσυνταγματάρχη κου Κων/νου Κωνσταντινιάκου. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκε ο Λοχαγός κ. Ευάγγελος Αναστασίου. Το συγκεκριμένο Σχολείο θα αποτελέσει οδηγό και πυρήνα γνώσης και δεξιοτήτων, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω συμπλήρωση. Η διάρκεια του Σχολείου ορίστηκε από 28 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημαντικές συμμετοχές στο πρόγραμμα

Μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής, κύρια Διευθυντές Ασφαλείας Μεγάλων Επιχειρήσεων αλλά και αξιωματικοί Ε.Δ.. Το ενδιαφέρον ως συνεχώς αυξανόμενο και θα προκαλέσει υπερβάσεις στον αριθμό των αρχικά καθορισμένων συμμετοχών και έχουν αρχίσει οι σχετικές προετοιμασίες.

Το ίδιο το πρόγραμμα εξαιρετικά ελκυστικό κατά αλήθεια αντικειμενική. Εισάγει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία της ασφάλειας με την εκπαιδευτική μέθοδο των κριτικών γεγονότων. Τους μαθαίνει τον τρόπο σκέψης. Πολλές ώρες αφιερώνονται στη σύνταξη σχεδίων και θα γίνει σχετική άσκηση. Ομοίως θα εξετασθούν θέματα υπερτρομοκρατίας, θεωρητικά και πρακτικά με μελέτες υποθέσεων. Δίδεται έμφαση στον στρατηγικό τρόπο προσέγγισης του SECURITY και στην αξία των συνεργασιών, με πρακτικό τρόπο. Επίσης σε θέματα επιτελικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και εφαρμογής, στη διοίκηση προσωπικού ασφαλείας σε κρίση και σε εμπόλεμες ζώνες. Θα αναπτυχθούν πρακτικά ζητήματα αντιμετώπισης σε θέματα καταστροφών, ασφάλειας και δημόσιας διπλωματίας των VIP, Intelligence management,Διεθνές νομικό πλαίσιο και εσωτερικό δίκαιο, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Επιδιώκεται η προετοιμασία των όσων φοιτήσουν να λειτουργούν με βάση το πρωτοπόρο « 5ου μοντέλο» διοικητή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας και θα γίνει άσκηση σε κρίσιμες υποδομές της Β. Ελλάδας. Το πρόγραμμα είναι πιο πολύ πρακτικού χαρακτήρα. Θα περατωθεί με επανενημέρωση επί των κύριων σημείων και θα υπάρχει αξιολόγηση με tests (διαμορφωτική και τελική). Θα ακολουθήσει αποτίμηση. Όσον αφορά τους εκπαιδευτές, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι, που έχουν σχέση, με το περιοδικό «Security Manager». Ο συντάκτης του παρόντος, που ήταν και ο εισηγητής για τη δημιουργία του πρωτοπόρου προγράμματος, ο Γιάννης Κανάλης από τους πρώτους συνεργάτες του περιοδικού, ειδικός στο Intelligence Management, ο Δημήτρης Λόγος, αρθρογράφος στο ίδιο περιοδικό, ο Τριαντάφυλλος Γιοβανέκος, ομιλητής μας σε συνέδρια και ο Κώστας Τσιραχάδης, που ήταν σύνεδρος σε πολλά “Security Fora». Μάλιστα το περιοδικό είχε αναλάβει την έκδοση του εγχειριδίου των Κυριακάκη-Κανάλη, για τους Security Managers και του εγχειριδίου των Κυριακάκη-Παρασκευόπουλου-Γιοβανέκου, για την ασφάλεια πολυτελών προορισμών και υποδομών φιλοξενίας.

ΠΗΓΗ

SECURITY MANAGER MAGAZINE/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

https://www.securitymanager.gr/anavathmizontas-tin-parochi-idiotikon-ypiresion-asfalias-stin-ellada-ke-diethnos/

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Hellenic MPSOTC – ‘Στρατόπεδο ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ»

Κρηστώνη Κιλκίς

Ταχυδρομικός Κώδικας: 61100

mpsotc@hndgs.mil.gr

www.mpsotc.gr

 

Ετικέτες:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ